Artikel Bestuur en Organisatie

Lees alles over het college van burgemeester en wethouders (waaronder de verslagen van de B&W-vergaderingen) en de gemeenteraad van Neerijnen. Ook kunt u actuele bestuurlijke informatie raadplegen.

Als de gemeente vacatures heeft, zijn die ook in dit onderdeel van de website te vinden. Tenslotte vindt u hier de Servicenormen van de gemeente.