Artikel Het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente Neerijnen. Het is bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen over zaken die de gemeenteraad aan het college overdraagt. Het college voert het Coalitieakkoord 2014 - 2018 'Bouwen aan Vertrouwen' uit. De wijze waarop, ligt vast in het Collegeprogramma Bouwen aan Vertrouwen.

Taakverdeling
In de portefeuilleverdeling (zie onder collegeleden) is de taakverdeling binnen het college vastgelegd. Welke bestuurder is als eerste verantwoordelijk voor welk thema/beleidsterrein.

Locoburgemeesterschap
Als de burgemeester afwezig is door ziekte of vakantie, of hij heeft elders verplichtingen, dan kan een locoburgemeester zijn taken tijdelijk overnemen. In het porteuilleoverzicht is ook deze volgorde vastgelegd (eerste loco-, tweede loco-, enzovoort ). Is er door omstandigheden geen gewone of locoburgemeester aanwezig? Dan kan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad als tijdelijk plaatsvervangend locoburgemeester fungeren.

Openbare besluitenlijsten
Wekelijks vergadert het college van B&W. De openbare besluitenlijsten vindt u aan de rechterkant onder  "Besluitenlijsten college van B&W".

Collegeleden
Het college van B&W bestaat uit, de burgemeester

De wethouders

De gemeentesecretaris is


Wilt u contact met het college.
U kunt uw vragen aan de gemeente stellen via gemeente@neerijnen.nl. Hebt u een vraag aan een van de leden van het college, mailt u dan aan college@neerijnen.nl.

Wilt u telefonisch een afspraak maken met een van de leden van het college van B&W, dan kan dat. Maar uitsluitend als u over het betreffende onderwerp al een keer met een ambtenaar van de gemeente Neerijnen hebt gesproken.

  • U kunt voor een afspraak met burgemeester De Vries bellen met het secretariaat via het telefoonnumer 0418-656521.
  • Voor een afspraak met de wethouders Andriesse, Kool, Verwoert of met gemeentesecretaris mevrouw Vonk-van Meteren belt u met het secretariaat via het telefoonnumer 0418-656522.