Artikel Burgemeester H.H. de Vries

Burgemeester H H de Vries
Burgemeester H. H. (Harry) de Vries

Burgemeester De Vries heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke organisatie
 • Bedrijfsvoering (excl. financiën)
 • Handhaving & Toezicht
 • Burgerparticipatie
 • Burgerzaken
 • Dienstverlening
 • Stuurgroep GNL
 • AB Regio Rivierenland
 • AB VRGZ
 • AB ODR

 

 

Nevenfuncties
Betaald
Adviseur Stichting Driestroom
Voorzitter project Gezinshuizen gemeente Arnhem
 
Onbetaald
Ambassadeur Leprastichting
Vrijwilliger Vluchtelingenwerk Nijmegen
Vrijwilliger Gevangen 2013/2014
Voorzitter Het Stroomhuis, centrum voor kunst, cultuur en landschap in Rivierenland

Uit hoofde van ambt als burgemeester o.a.

 • bestuurslid geweest bij o.a. Stichting Fort Pannerden, 
 • stichting tot behoud van kasteel Doornenburg, 
 • DB Politieregio en AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Programma Hoogfrequent Spoor

Tevens gedurende ruim 8 jaar lid geweest van Provinciale Staten van Gelderland, waarvan

 • 7 jaar als fractievoorzitter van de CDA Statenfractie, 
 • 4 jaar als Vice voorzitter van Provinciale Staten en in deze rol 10 maanden het voorzitterschap van Provinciale Staten waargenomen. 

Tevens als Vice voorzitter van Provinciale Staten belast geweest met

 • internationale contacten van Gelderse Staten, 
 • contacten in Brussel en 
 • lid geweest van het Dagelijks bestuur van Europese regionale parlementen.
Voorzitter van Monumentenwacht Gelderland 2007 - 2013
Lid van de Raad van Toezicht van het Slingelandziekenhuis in Doetinchem 2000-2007