Artikel Burgemeester H.H. de Vries

Burgemeester H H de Vries
Burgemeester H. H. (Harry) de Vries

Burgemeester De Vries heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke organisatie
 • Bedrijfsvoering (excl. financiën)
 • Handhaving & Toezicht
 • Burgerparticipatie
 • Burgerzaken
 • Dienstverlening
 • Stuurgroep GNL
 • AB Regio Rivierenland
 • AB VRGZ

Vanwege het afscheid van wethouder Koos Krook neemt burgemeester De Vries de taken tot 1 januari 2019 over. Dit betreffen de volgende taken:

 • Grondexploitatie
 • Sociale zaken
 • Volksgezondheid,
 • Zorg,
 • Welzijn en WMO inclusief de Sociale Transities
 • Dorpshuizen
 • Leefbaarheid kleine kernen
 • Jeugd
 • AB Werkzaak
 • AB GGD
 • Lid stuurgroep Veiligheidshuis
 • Vervanging wethouder Andriesse

 

 

Nevenfuncties
Bezoldigd
Adviseur Stichting Driestroom
 
Onbezoldigd
Voorzitter stichting vrienden van Driestroom
Ambassadeur Stichting Samenloop voor Hoop Neerijnen