Artikel Jeanine Vonk-van Meteren

 Jeanine vonk

De gemeentesecretaris (Jeanine Vonk) is in de functie van algemeen directeur
voor het gemeentebestuur het eerste aanspreekpunt voor alles wat met de
gemeentelijke organisatie te maken heeft.