Artikel Wethouder drs. J. (Koos) Krook

Wethouder J. (Koos) Krook 2015
Wethouder J. (Koos) Krook
 

Drs. J. (Koos) Krook
Prinsenhof 103
4921 HW Made

Wethouder Krook is lid van CDA. Hij heeft de volgende taken in zijn portefeuille: 

 • 4e locoburgemeester
 • Grondexploitatie
 • Sociale zaken
 • Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en WMO inclusief de Sociale Transities
 • Dorpshuizen
 • leefbaarheid kleine kernen
 • Jeugd
 • AB Werkzaak
 • AB GGD
 • Lid stuurgroep Veiligheidshuis
 • Vervangt wethouder Andriesse

Actuele nevenfuncties

 
Betaald Onbetaald
n.v.t. Lid van bestuur (voorzitter), Stichting Vrienden van de Biesbosch

Lid van bestuur, CDA Drimmelen

Lid van bestuur (voorzitter), wijkvereniging Prinsenhof