Artikel Wethouder H.A. (Rian) Verwoert

Wethouder H.A. (Rian) Verwoert 2015
Wethouder H.A. (Rian) Verwoert
 

Ing. H.A. (Rian) Verwoert MFM RI
Hooiakker 8
4063 CL Heesselt

Wethouder Verwoert is lid van de VVD en is actief op LinkedIn. Hij heeft de volgende
taken in zijn portefeuille: 

  • 1e locoburgemeester
  • Financiën
  • Economische & Agrarische zaken
  • Intergemeentelijke zaken en samenwerking gemeenten
  • Regio: Lid Speerpuntberaad Agribusiness
  • Overleg met LTO en OVN
  • Stuurgroep GNL
  • Vervangt wethouder Kool

 

Nevenfuncties
Betaald

DGA van Bloemfonteijn Beheer BV en Bloemfonteijn ISB2M BV.

Eigenaar van Zorglandgoed Bloemfonteijn, een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten in Heesselt.

Vanuit ISB2M wordt advies gegeven inzake innovatie, strategie, bestuur, management en marketing.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen (vanaf 2012, Commissaris). C4C is de moederorganisatie van een grote groep toonaangevende bedrijven in de paddenstoelensector.
Samen met de telers en een aantal vooraanstaande onderzoeksinstellingen wordt er dagelijks aan gewerkt de positie als wereldmarktleider in de champignonsector te handhaven en verder uit te bouwen. De belangrijkste dochter- bedrijven zijn CNC Grondstoffen en Lutéce. De Groep heeft een totale omzet van ongeveer € 250 mln.

Voorzitter Stichting Greenport Betuwse Bloem
Lid vrijwillige Brandweer Neerijnen-Oost
Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke stand gemeente Neerijnen
Lid van de Adviesraad van de Kamer van Koophandel regio Oost
 
Niet betaald
Voorzitter Bedrijvenkring Groot Geldermalsen 
Voorzitter Stichting 4-Stromenland
Lid Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland en voorzitter van het Speerpuntenberaad Economie en Logistiek van de Regio
Jurylid ondernemersprijs Kamer van Koophandel Midden Nederland