Artikel Wethouder J. (Jaap) Andriesse

Wethouder J. (Jaap) Andriesse 2015
Wethouder J. (Jaap) Andriesse

J. Andriesse
Repensestraat 7
4184 CE Opijnen

Telefoon (0418) 651 449

Wethouder Andriesse is lid van de PvdA. Hij heeft de volgende
taken in zijn portefeuille:

 • 3e locoburgemeester
 • Leerlingen vervoer
 • Sport
 • Recreatie & Toerisme
 • Bibliotheken
 • Kunst & Cultuur
 • Gemeentelijk subsidiebeleid
 • Onderwijs, onderwijshuisvesting, peuterspeelzaal werk en kinderopvang
 • Regio: Lid Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme
 • AB BSR
 • AB RAR
 • OOGO-overleg
 • AB Recreatieschap
 • Vervangt wethouder Verwoert Financiën en GNL

 

Nevenfuncties  
Betaald Niet betaald
Directeur/eigenaar van Mouchoir Holding bv

Niet van toepassing

Directeur/eigenaar van Andriesse Corporate Finance BV