Artikel Wethouder T. (Teus) Kool

Wethouder T. (Teus) Kool 2015
Wethouder T. (Teus) Kool
 

Veerstraat 23
4181 AG Waardenburg

Wethouder Kool is lid van SGP. Hij heeft de volgende taken in zijn portefeuille: 

 • 2e locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie (archeologie en monumenten)
 • Beheer Openbare Ruimte, Natuur & Landschap
 • Gemeentelijke gebouwen en Grondzaken (restgrond)
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en Vervoer
 • Water & Milieu
 • Regio: Lid Speerpunt beraad Logistiek en Economie
 • AB Avri
 • Stuurgroep basismobiliteit
 • Stuurgroep Waalweelde
 • Stuurgroep duurzameA15
 • Stuurgroep windmolenpark
 • Bestuurlijk overleg dijkbeschermingsgebied Tiel –Waardenburg & Waardenburg - Gorinchem
 • Bestuurlijk overleg Fruitpact
 • Bestuurlijk overleg ODR/VTH
 • Taakgroep Rijn – Waalweelde
 • Vervangt wethouder Verwoert

 

Actuele nevenfuncties  
Betaald Onbetaald

Voorzitter LTO Noord Gelderland Rivierengebied

Voorzitter Nederlandse Patiëntenvereniging Afd. Neerijnen

Lid LTO Noord bestuur Gelderland  

Lid Regiocommissie Rivierenland (Prov. Gelderland)

 
Adviseur KvK Midden Nederland  
Bestuurslid vrijwillige kavelruil Gelderland  
Bestuur faunabeheerseenheid  
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Neerijnen