Artikel Wethouder T. (Teus) Kool

Wethouder T. (Teus) Kool 2015
Wethouder T. (Teus) Kool
 

Veerstraat 23
4181 AG Waardenburg

Wethouder Kool is lid van SGP. Hij heeft de volgende taken in zijn portefeuille: 

 • 2e locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie (archeologie en monumenten)
 • Beheer Openbare Ruimte, Natuur & Landschap
 • Gemeentelijke gebouwen en Grondzaken (restgrond)
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en Vervoer
 • Water & Milieu
 • Regio: Lid Speerpunt beraad Logistiek en Economie
 • AB Avri
 • Stuurgroep basismobiliteit
 • Stuurgroep Waalweelde
 • Stuurgroep duurzameA15
 • Stuurgroep windmolenpark
 • Bestuurlijk overleg dijkbeschermingsgebied Tiel –Waardenburg & Waardenburg - Gorinchem
 • Bestuurlijk overleg Fruitpact
 • Bestuurlijk overleg ODR/VTH
 • Taakgroep Rijn – Waalweelde
 • Vervangt wethouder Verwoert

 

Actuele nevenfuncties  
Betaald Onbetaald

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Neerijnen

Geen