Artikel Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie van Neerijnen kunt u zien als een bedrijf met teams, produkten en diensten.
De gemeenteambtenaren bereiden de besluiten voor die het college van B&W en de gemeenteraad moeten nemen. Als het besluit is genomen, zorgen zij ook voor de uitvoering van het voorstel.

De ambtenaren werken sinds 1 januari 2014 in twee teams: Bedrijfsvoering en Dienstverlening & Beleid, zie Organogram.


De gemeentesecretaris

Jeanine vonk

 De gemeentesecretaris (Jeanine Vonk-van Meteren) is in de functie van algemeen directeur
voor het gemeentebestuur het eerste aanspreekpunt voor alles wat met de
gemeentelijke organisatie te maken heeft.