Artikel Contact

 

Afspraak maken

 Voor de meeste producten is het nodig dat u eerst een afspraak maakt. Voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van ons afspraken systeem of neem via de telefoon (14 0418) contact met ons op.
Met ingang van 6 juli kunt u op donderdagavond tussen 17:30 tot 19:30 uur ook binnenlopen zonder afspraak.

 

Mailen

U kunt uw vragen, verzoeken om informatie en opmerkingen aan de gemeente mailen naar gemeente@neerijnen.nlAls u een melding wilt maken, vragen heeft over gebreken aan de openbare weg, riolering, ongedierte bestrijding, openbare verlichting of openbare groen voorziening, kunt u direct het Meldingsformulier klachten openbare ruimte van Avri invullen. Is er sprake van een calamiteit of een andere dringende zaak in de openbare ruimte die geen uitstel vraagt, zoals verstoppingen van rioolsystemen en -pompen, omgewaaide bomen, olievervuiling, maar ook hulpverlening bij weg- of terreinafzettingen bij brand en grote verkeersongevallen. Tijdens kantooruren kunt u bellen met (0345) 58 53 53, daarbuiten 06-21896420. Uiteraard kunt u ook mailen met melding@avri.nlUw vragen aan het college van burgemeester en wethouders kunt u sturen aan college@neerijnen.nl, en hebt u vragen of opmerkingen over de website mailt u naar info@neerijnen.nl. Het Sociaal Team kunt u mailen via sociaalteam@neerijnen.nl.

 

Bellen

Als u ons telefonisch wilt bereiken, belt u het algemene nummer: 14 0418 (6-cijferig nummer zonder 0418 ervoor) of (0418) 65 65 65; vanuit het buitenland: +31 418 65 65 65.
Het Sociaal Team van Neerijnen kunt u bereiken onder nummer 06 20 60 60 92.

 

Schrijven

Het correspondentieadres van de gemeente is Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

 

Bezoeken

Het bezoekadres van de gemeente Neerijnen is Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen.

 

Onze openingstijden zijn:

Burgerzaken (alleen op afspraak):

  • maandag t/m woensdag van 09:00 tot 16:30 uur (op afspraak),
  • donderdag van 09:00 tot 16:30 uur (op afspraak) en tussen 17:30 tot 19:30 uur (zonder afspraak),
  • vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur (op afspraak).

Op alle middagen en op donderdagavond kunt u helaas niet terecht voor een geboorteaangifte, een aangifte van overlijden en voor erkenning van een ongeboren vrucht. Voor deze aangiften kunt u telefonisch een afspraak met ons maken.

Houdt u er rekening mee dat u in het gemeentehuis uitsluitend met uw pinpas kunt afrekenen.

Pasfoto's

U kunt in de hal van het gemeentehuis terecht voor het maken van pasfoto's. De kosten hiervan zijn € 6,-. U kunt dit op twee manieren betalen:

  • met contantgeld (biljet van €5,- + €1,- of uitsluitend munten. Er is geen wisselgeld);
  • contactloos met uw bankpas. Het is niet mogelijk met pin te betalen; uw bankpas moet voor contactloos betalen zijn geactiveerd!

Alle overige teams:

maandag t/m vrijdag (met uitzondering van de nationale en andere erkende feestdagen) van 09:00 - 12:00 uur en op afspraak van 13:00 - 16:30 uur.