Artikel Disclaimer

Algemeen

Neerijnen.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Neerijnen. De gemeente is uiterst zorgvuldig als het gaat om de juistheid, volledigheid en het actueel houden van de internetsite. Echter, het is mogelijk dat de inhoud van deze site is verouderd, onjuist of onvolledig is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente Neerijnen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie op deze internetsite

Links naar internetsite derde(n)

Het is mogelijk dat via Neerijnen.nl toegang wordt geboden tot internetsites anders dan deze internetsite. Deze internetsites worden door derden onderhouden en de gemeente Neerijnen heeft dan ook geen zeggenschap over deze internetsites. De gemeente Neerijnen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites.

E-mailgebruik

Elke e-mail die de gemeente Neerijnen ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gegevens uit een e-mail die gebruikt worden voor de beantwoording van de e-mail worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Link

Het is toegestaan vanaf een andere website een link op te nemen naar deze website. U kunt daarvoor als adres www.Neerijnen.nl gebruiken.

Copyright

Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente is het niet toegestaan het wapen en/of logo van de gemeente Neerijnen te voeren. Ook foto´s en andere afbeeldingen die op deze website gebruikt worden, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Neerijnen worden gebruikt.

Informeren

U kunt uw vragen, verzoeken om informatie en opmerkingen aan de gemeente mailen naar gemeente@neerijnen.nl.

Als u op deze website pagina´s tegenkomt die in uw ogen onjuiste informatie bevat of informatie die niet volledig is, dan kunt u een e-mail sturen aan: info@neerijnen.nl.