Artikel Openbare Ruimte

Op deze pagina kunt u terecht voor informatie over bestemmingsplannen, groenvoorziening, grondbeheer water en dergelijke. Kortom, alles wat met de ruimtelijk inrichting te maken heeft.