Artikel Beleid hogere grenswaarden

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geluidhinder in werking getreden. De voor de gemeenten meest omvattende wijziging is de decentralisatie van de procedure hogere grenswaarde. Een hogere waarde is een waarde boven de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast staan er in de Wet geluidhinder tevens maximale ontheffingswaarden opgenomen.

Op 26 juni 2007 is het beleid hogere grenswaarde weg- en railverkeer, de beleidsregels door het college vastgesteld. Naast het inzien van dit beleidsstuk kunt u op deze pagina ook het aanvraagformulier verzoek hogere grenswaarde verkeerslawaai downloaden. Een volledig ingevuld formulier kunt u zenden naar:

Gemeente Neerijnen
t.a.v. Niels van de Wetering
Postbus 30
4180 BA Waardenburg