Artikel Beleidsregels openbaar laden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart 2016 de beleidsregels 'Openbaar Laden' vastgesteld. Deze beleidsregels zijn opgesteld om duidelijkheid te geven wanneer een laadpaal voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte kan worden geplaatst.