Artikel Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen

De gemeente Neerijnen wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. In die zin draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid (EV). Om die verantwoordelijkheid in te vullen heeft de gemeente Neerijnen een beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld.