Artikel Geurverordening plan Kruijt

In 2008 is door de gemeenteraad een geurverordening vastgesteld voor het plan Kruijt aan de Langstraat/Melssinghdreef te Tuil. Op basis van de opgestelde gebiedsvisie is in de geurverordening vastgelegd dat de minimale afstand van de veehouderij aan de Melssinghdreef te Tuil, tot (nieuwe) woningen van derden van 100 meter naar 50 meter is verlaagd. De veehouderij wordt hierbij niet beperkt in haar bedrijfsvoering en in de omgeving is sprake van een goed leefklimaat.