Artikel Cultuurhistorisch beleid

Het rivierengebied, waar de gemeente Neerijnen een onderdeel vanuit maakt, wordt al meer dan 2000 jaar bewoond. De mens heeft daarbij het landschap naar zijn hand gezet. Al deze menselijke ingrepen, zoals onder andere het aanleggen van een nederzetting, het graven van een sloot of het bouwen van een woning vormen gezamenlijk de cultuurhistorische waarde van ons gebied. Hier valt dus archeologie en monumentenzorg onder. De gemeente Neerijnen houdt in haar beleid rekening met deze cultuurhistorie. Hieronder vindt u informatie op welke wijze de gemeente Neerijnen dit vorm geeft.

Nota cultuurhistorisch beleid gemeente Neerijnen 2014

Archeologisch- / historisch onderzoek

Monumentencommissie