Artikel Overzicht beëindiging bescherming gemeente en rijk met beschrijvingen