Artikel Standplaatsenbeleid

Burgemeester en wethouders van Neerijnen hebben op 20 juli 2015 nieuwe beleidsregels vastgesteld voor standplaatsen, als aanvulling op artikel 5.18 (standplaatsvergunningen) van de Algemene Plaatselijke Verordening Neerijnen 2013. Het gaat om het actualiseren van de beleidsregels uit 2010 op een aantal punten. De beleidsregels treden in werking op 1 september 2015.

Tegen het besluit tot vaststelling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

- standplaatsenbeleid

- aanvulling oktober 2015