Artikel Meldlijn/Klachten openbare ruimte

Meldingen voor openbaar groen, bestrating, openbare verlichting, milieuklachten, riolering zijn op de volgende manieren mogelijk:

Telefonisch
Telefonisch kunnen meldingen worden doorgegeven van ma t/m vr tussen 08.00 uur en 17.00 uur op nummer (0345) 58 53 53. Avri heeft geen antwoordapparaat waarop meldingen kunnen worden ingesproken.
Ná kantoortijd en in het weekend kan er gebeld worden naar de calamiteitenlijn : 06 – 21 89 64 20.

Online digitaal
Webformulier klachten openbare ruimte

E-mail
melding@avri.nl

Schriftelijk
Meldlijn gemeente Neerijnen
P/a. Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen

Ook het onjuist gebruik van de openbare ruimte kunt u op voornoemde wijze melden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • gedumpt vuil (tuinafval / puin / bouwafval / hennep / etc.)
  • overlast op wegen (bijv. modder en plaatsen containers)
  • verkeerd gebruik watergangen (handhaving ligt bij Waterschap)
  • onjuist gebruik van de berm
  • oneigenlijk gebruik openbaar groen (waaronder "landje pik")
  • overhangend groen
  • graven in grond gemeente zonder vergunning
  • uitvoering huisontruiming en opslag van goederen
  • actief waarnemen en signaleren van ge- en misbruik van openbare ruimte

 Calamiteiten in de openbare ruimte

Voor calamiteiten in de openbare (binnen kantooruren) ruimte kunt u contact opnemen met de meldlijn (0345) 58 53 53.
Alleen voor spoedeisende gevallen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de calamiteitenlijn 06 – 21 89 64 20.