Artikel Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) biedt de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen de mogelijkheid de landschappelijke eenheid en kwaliteit in onze gemeenten te versterken en toch ruimte te bieden aan bestaande bedrijven en nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. Het biedt ons de mogelijkheid om optimaal in te spelen op planprocessen in het gebied. De uitvoeringscoördinatoren krijgen hiermee een hele reeks projecten op een presenteerblaadje aangeboden.

Landschapsontwikkelingsplan GNL

Klik op het plaatje om het plan in pdf-
formaat te openen

Het Landschapsontwikkelingsplan is een beleidsnota van de gemeenten waarin het landschapsbeleid is vastgelegd. Projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan zullen altijd getoetst moeten worden aan het bestaande bestemmingsplan.
Het LOP vormt na vaststelling een adviserend beleidsstuk dat meegenomen kan worden voor het opstellen van bestemmingsplannen. Echter het beleid dat wordt geïnitieerd vanuit het LOP bij het maken van een bestemmingsplan of herziening moet altijd in een afweging worden gebracht met de onderhavige bedrijfsbelangen. Hierbij mag geen nadeel ontstaan voor bestaande of toekomstige bedrijven in het buitengebied of de toekomstige ontwikkelingen daarvan.

Hierbij mag geen nadeel ontstaan voor bestaande of toekomstige bedrijven in het buitengebied of de toekomstige ontwikkelingen daarvan. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het meerjarig uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan. Ze streven een duurzame financiering van het beheer van het landschap na.

 

 

 

Dat is een algemeen belang. Velen hebben belang bij een aantrekkelijk landschap dat, naast mogelijkheden voor een vitale economie, rust en ruimte biedt. Voor de toekomst zien wij ook in dit verband grote kansen voor de samenwerking met de andere gemeenten in het Rivierengebied. Samen moeten wij de aantrekkelijkheid van het landschap zodanig stimuleren dat het de economische en ecologische vitaliteit van de regio als geheel ten goede komt. Dat is de beste waarborg voor de toekomst van ons bijzondere landschap.

Klik op de volgende namen om de onderliggende documenten in pdf-vorm te lezen en/of te downloaden: