Artikel Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving 'Kern Varik, herziening Walgtsestraat' - bijbehorende stukken