Artikel Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving 'Uitbreiding bedrijventerrein 't Overrijke te Haaften' - toelichting / regels / verbeelding