Artikel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel van dit programma is de huidige capaciteit van het spoor beter te benutten en waar nodig uit te bouwen. Zo ontstaat er op het spoor meer ruimte voor het groeiende aantal reizigers- en goederentreinen. In opdracht van het ministerie, en samen met de Nederlandse Spoorwegen en Koninklijk Nederlands Vervoer-Spoorgoederenvervoer, onderzoekt ProRail op dit moment de mogelijkheden.

Tussen Meteren en Boxtel 
Eén van de projecten van PHS gaat door onze gemeente. Het betreft het project Meteren-Boxtel. Goederentreinen van Rotterdam naar Venlo rijden voor een deel over de Betuweroute. Vanaf Meteren vervolgen zij hun weg via Den Bosch en Boxtel naar de grensovergang bij Venlo. Om deze treinen via Meteren en Boxtel te laten rijden, moet de capaciteit van het spoor op dit traject worden uitgebreid.   Het project Meteren–Boxtel is al enige tijd in voorbereiding. Dit heeft in de zomer van 2014 geresulteerd in een beslissing van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over voorkeursvarianten voor Vught en Meteren. De focus voor de komende periode ligt in het uitwerken van deze varianten en het onderzoeken van de milieueffecten voor het gehele tracé. Wilt u meer weten over dit project dan verwijzen wij u graag naar de projectpagina.