Artikel Gemeente Neerijnen en de Agrarische Sector


De gemeente Neerijnen stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de promotie van agrarische activiteiten in onze gemeente. Hiervan wordt jaarlijks gezorgd voor acht keer fruit op alle basisscholen en excursies voor basisschoolleerlingen (bovenbouw) naar veehouderijen, glastuinbouw- en fruitteeltbedrijven. Ook zijn er vorig jaar fluorescerende huisnummerbordjes in het buitengebied geplaatst. De werknaam voor projecten uit dit budget was “Bogromij” (het budget vindt nl. zijn oorsprong in rente-opbrengsten van voormalige Bogromij-gelden t.b.v. de agrarische sector). Omdat deze naam niet duidelijk maakt waar deze gelden voor staan, heeft de werkgroep besloten de werknaam te wijzigen in “Agro-Promotie Neerijnen”.