Artikel Klingelenberg uniek voor de hele regio

Doré Sengers, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, projectleider Klingelenberg

 Al veel bouwactiviteiten in nieuwe grote woonwijk bij Tuil 

 ‘Klingelenberg uniek voor de hele regio’

Op de plek waar eens mensen vakantie vierden, wemelt het sinds kort van de bouwactiviteiten. In de stijl van de boerderijwoningen in de omgeving worden zo’n 170 huizen gebouwd. Als de nieuwbouwwijk Klingelenberg helemaal klaar is, is het inwoneraantal van het kerkdorp Tuil zo goed als verdubbeld.

De op dit moment ruim 600 inwoners van Tuil staan aan de vooravond van een grote verandering. Door de nieuwbouw op de plek waar eens camping de Klingelenberg stond, wordt het dorp in één klap bijna twee keer zo groot. Een historisch moment voor één van de oudste dorpen in de Betuwe.

Veel belangstelling

“De wijk Klingelenberg is uniek voor de hele regio”, weet Doré Sengers, sinds begin 2010 is hij projectleider namens de gemeente Neerijnen. “Er worden veel meer woningen gebouwd dan noodzakelijk is voor alleen de gemeente Neerijnen. De provincie en regio Rivierenland zijn daarmee akkoord gegaan, omdat het duidelijk een verbetering is van het dorp en de streek. Het is nu één van de grotere uitbreidingsgebieden in de omgeving.” De regel dat mensen uit Tuil voorrang krijgen voor de aanschaf van een nieuw huis of bouwkavel in eigen dorp, bestaat al lang niet meer. Toch blijkt dat er veel belangstelling is vanuit het dorp. “We hebben twee verkoopmanifestaties gehouden in het gemeentehuis in Neerijnen. Vooral op de eerste kwamen veel belangstellenden af. Daar werd de complete eerste fase gepresenteerd.”

Die eerste fase bestaat uit de bouw van ongeveer 70 woningen. “De opzet is wel wat aangepast door de economische ontwikkelingen. Er komen meer goedkopere koopwoningen. En de vrijstaande woningen die gepland waren, zijn als vrije sectorkavels verkocht. Zo kunnen toekomstige bewoners zelf bepalen hoeveel geld ze aan de bouw van hun huis willen besteden.” Uiteraard wordt daarbij wel de stedenbouwkundige visie gehanteerd. “De huizen moeten voldoen aan alle kwaliteitseisen en passen binnen het karakter van Tuil. De Welstandscommissie zal elk bouwplan daaraan toetsen. De huizen die de projectontwikkelaar bouwt, hebben ook de sfeer van de boerderijen die je in Tuil en omgeving vindt. Zo komt er twee gebouwen die eruit zien als grote boerderijen met een enorme schuur erachter, maar in die ‘schuur’ zitten dan rijtjeswoningen.”

Detailhandel

De projectontwikkelaar kon pas beginnen met de bouw, op het moment dat 70 procent van de huizen was verkocht. Dat duurde niet lang, al op 10 juni gingen de eerste palen de grond in. In het plan is ook ruimte voor detailhandel, al is nog niet bekend of zich daar een bakker, supermarkt of een andere ondernemer vestigt. In Fase II worden diverse groenvoorzieningen gerealiseerd. En de gemeente heeft de grond achter de begraafplaats gekocht met de bedoeling daar de school te vestigen. “Het zou mooi zijn als die nieuwbouw goed aansluit bij de wijk, zodat beide elementen elkaar versterken.”

Bereikt in 2010:

  • Aanpassing plannen Fase I nieuwbouwwijk Klingelenberg aan de economische situatie: vrijstaande woningen zijn verkocht als vrije sector kavels, meer goedkopere koopwoningen
  • Verkoopbijeenkomst voor eerste fase nieuwbouwwijk Klingelenberg
  • Minimaal 70 procent van de huizen van Fase I is verkocht, zodat 10 juni de bouw kon beginnen
  • Verkoopbijeenkomst laatste 12 huizen Fase I
  • Ook overige huizen verkocht, nog 1 woning en 1 kavel beschikbaar
  • Aankoop grond achter de begraafplaats ten behoeve van bouw school en maken van eerste ontwerp voor de nieuwe school.

Op stapel voor 2011:

  • Verder uitwerken en eventueel aanpassen plannen Fase II Klingelenberg. Daarin staan onder meer plekken voor groen en een gebouw voor detailhandel
  • Verder uitwerken plannen voor school, vooral in samenhang met de naburige wijk
  • Oplevering eerste huizen Fase I, verwacht in het voorjaar.