Artikel Windenergie

Windenergie bij verkeersplein Deil en Avri
Al langer wordt binnen de regio, tussen direct betrokken gemeenten en met de provincie Gelderland nagedacht over het realiseren van windparken bij het verkeersplein Deil en bij het terrein van Avri. Inmiddels is er een initiatief van diverse ontwikkelaars in samenwerking met burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen.

Informatieavonden maart 2015
Op 9 maart 2015 heeft het project Betuwewind haar landschapsvisie gepresenteerd voor de ontwikkeling van windmolenparken bij knooppunt Deil en bij de Avri (Geldermalsen) in Meteren. De avond was een initiatief van Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, overheden en ontwikkelaars. Omwonenden konden direct een reactie geven, vragen stellen en meedenken over wat verder nog ontwikkeld moet worden om tot een optimaal plan voor de twee beoogde windmolenparken te komen.
Vervolgbijeenkomsten zijn op dinsdag 24 maart 2015 in Waardenburg en donderdag 26 maart 2015 in Beesd gehouden.

Principeverzoek juli 2015
De initiatiefnemers hebben op 10 juli 2015 de principeverzoeken ingediend bij gemeente Neerijnen en Geldermalsen. Hierin verzoeken de gezamenlijke ontwikkelaars om de procedure in gang te zetten voor de wijziging van het bestemmingsplan. Zowel gemeente Neerijnen als gemeente Geldermalsen hebben hier een positief standpunt op ingenomen. Er is hiermee nog geen wettelijk besluit genomen, maar de initiatiefnemers kunnen de plannen wel verder gaan uitwerken. Er zal nu eerst een milieueffectrapportage worden opgesteld.

U vindt hier de achterliggende informatie.

Visie Windturbines in Geldermalsen Neerijnen en Tiel (juli 2013)

Kaart windvisie Geldermalsen Neerijnen en Tiel (juli 2013)

Getekende intentieverklaring gemeente Neerijnen (augustus 2014)

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land (september 2014)

Informatienota Voortgang en stand van zaken windenergie knooppunt Deil en Avri terrein (oktober 2014)

Informatienota Voortgang en stand van zaken Windenergie Deil en AVRI (januari 2015)

Getekende ontwikkelovereenkomst (maart 2015)

Principeverzoek Windpark Deil (juli 2015)

Informatienota besluit principe verzoek windpark Deil (november 2015)

MER-procedure
In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan voor een windpark rondom knooppunt Deil, zal eerst een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. Als start van de MER-procedure voor Windpark Deil is een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld, waarin de onderzoekskaders voor MER worden vastgelegd. Ten aanzien van deze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt aan een ieder de mogelijkheid geboden te reageren op deze notitie.

 
Kijk voor meer informatie ook op www.betuwewind.nl