Artikel Bestemmingsplannen 2013

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er op een bepaalde plaats gebouwd mag worden, hoe groot dat mag zijn en waarvoor het gebouw en de gronden gebruikt mogen worden. Bestemmingsplannen beschrijven waar het desbetreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is, zoals agrarisch, bedrijf, verkeer of wonen. Een bestemmingsplan schrijft dus ook voor waar wél en waar niet mag worden gebouwd.

Bestemmingsplannen in voorbereiding

Er zijn op dit moment geen plannen in voorbereiding

Wijzigingsplannen

Recente bestemmingsplannen online

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen 

Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen

Digitale bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl

De digitale plannen zijn ook beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.