Artikel Vastgesteld bestemmingsplan 'Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat' - bijbehorende stukken