Artikel Vastgesteld wijzigingsplan 'Bommelsestraat ong. te Ophemert' - bijbehorende stukken