Artikel Wat is een openbare aanmeldingsprocedure?

Wat is een openbare aanmeldingsprocedure?

Een openbare aanmeldingsprocedure biedt degene die bevoegd is om een overeenkomst aan te gaan de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn zich aan te melden om voor een object in aanmerking te komen door middel van een aanmeldingsformulier. Per object vermeldt de gemeente of zij voor een openbare aanmeldingsprocedure kiest. Op de webpagina behorende tot heb object, vindt u naast het aanmeldingsformulier ook de specifieke procedure en verkoopvoorwaarden en de termijn waarbinnen dit formulier moet zijn ontvangen door de gemeente. Ook vindt u hier gegevens over de contactpersoon.