Artikel Riolering gemeente Neerijnen 17-11-2010 10:30:29

   Ongetitelde afbeelding, 17-11-2010 10:42:06                                                                Ongetitelde afbeelding, 17-11-2010 10:33:31

 Water komt bij u uit de kraan en verdwijnt weer via het riool. Ook het regenwater van daken en straten gaat het riool in, of komt in bodem, vijvers en grachten terecht.

Water is essentieel voor ons bestaan. We drinken, koken, douchen, wassen en spoelen het toilet door. Al het water dat u hierbij gebruikt, gaat via uw gootsteen, toilet of doucheputje naar het riool. Dit is afvalwater. Ook regenwater loopt het riool in, via de putjes op straat en de regenpijpen langs uw huis. Alles gaat via buizen en gemalen naar de rioolwaterzuivering. Het gezuiverde water komt daarna in een rivier of kanaal (oppervlaktewater) terecht. Daarmee is de cirkel rond.

De riolering zorgt dus voor:

  • de afvoer van ons afvalwater.
  • droge voeten, door de afvoer van regenwater.
  • het voorkomen van ziekten (dé reden om riolen aan te leggen).
  • een schoner milieu.

Zie voor informatie www.riool.info