Artikel Water

Water - Waterloket
De wetgeving wijst de gemeente ook aan als overheid, die in principe aanspreekbaar is op aanwezige grondwaterproblemen. Voor alle duidelijkheid: ''aanspreekbaar'' en ''aansprakelijk worden gesteld'' zijn twee verschillende dingen. Aanspreekbaar betekent dat u met uw grondwaterprobleem bij de gemeente terecht kunt. Meldingen kunnen een indicatie zijn van aanwezige grondwaterproblemen.
Kijk voor meer informatie over de wet gemeentelijke watertaken op www.infomil.nl.

De gemeente Neerijnen haar watertaken weggelegd bij Avri in Geldermalsen. Het Waterloket is geregeld in de meldlijn van Avri (melding@avri.nl).

Vraag en antwoord
Water is een heel breed onderwerp. Voordat u een melding doet of een vraag stelt adviseren wij u op een van de volgende pagina's te kijken. U kunt ook bellen met Avri op nr. (0345)58 53 53

Nadere informatie
www.wsrl.nl (Waterschap Rivierenland)
www.riool.info (Rioolinformatie)

Zwemwater in Gelderland
De Provincie Gelderland geeft jaarlijks een brochure uit waarin allerlei vragen over zwemwater in de Provincie worden beantwoord en waarin een overzicht van veilige zwemplaatsen in de provincie.

Klik op Zwemwater in Gelderland 2015 om de brochure in pdf-vorm te dowloaden en/of online te lezen.