Artikel Zwerfdieren

Ingevolge artikel 5:8 Burgerlijk Wetboek is een gemeente verplicht om een gevonden dier gedurende een termijn van 14 dagen te "bewaren". De regeling zoals deze in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen, ziet alleen op gedomesticeerde dieren, (ver)wilde(rde) dieren vallen hier niet onder. Zo vallen bijvoorbeeld (ver)wilde(rde) katten niet onder de bewaarplicht van de gemeente.

De wet heeft tot hoofddoel, het bewaren van een gevonden eigendom (in deze een dier) van een burger. In Neerijnen worden alleen gevonden honden en katten bewaard. Hiertoe heeft de gemeente een contract afgesloten met het dierenasiel in Tiel.

De gemeente Neerijnen heeft ervoor gekozen om ook voor het vervoer van betreffende dieren naar de bewaarplaats zorg te dragen. Indien u een gevonden hond of kat wil melden, kunt u contact opnemen met de meldlijn of calamiteitenlijn van Avri in Geldermalsen (0345-85 53 53). Avri geeft vervolgens (na beoordeling) opdracht aan een dierenambulance om het gevonden dier op te halen en naar het dierenasiel in Tiel te brengen. Als u zelf een dierenambulance inschakelt, komen de kosten voor uw rekening.