Artikel Est

Wapen

Afbeelding Est wapen

Ligging Direct ten zuiden van de A15 en 5 kilometer ten oosten van de A2
Liggen alle overige dorpen van de gemeente aan de rivier de Waal, Est maakt daarop een uitzondering. Dit dorp is vanouds veel meer geïsoleerd geweest en was vooral in de winter moeilijk bereikbaar. De oppervlakte van Est is betrekkelijk klein en omvat de hooggelegen Halsbreker, het laaggelegen Esterbroek, de Reijaard (of Riert) en de Mastmolen, dat gedeeltelijk Ophemerts grondgebied is.

Afbeelding Est kerk

Inwoners per

31 december 2016


578

Historie

Waar de naam Est vandaan komt is niet geheel duidelijk. De naam kan, naar analogie van verschillende andere plaatsen in deze streek, een zogenaamde boomnaam zijn, de woonplaats bij een es. Zoals bijna alle dorpen heeft ook Est zijn adellijk huis gehad. Het geslacht van Est was in de Middeleeuwen zelfs al bekend. De Latijnse dichter Franco van Est (Franco Estius) en de geleerde Willem van Est (Guillelmus Estius), kanselier der Hogeschool te Doual (Fr.), stamden daarvan af.

Est heeft ook woelige tijden gekend. In 1607 is Est bij een dramatische gebeurtenis betrokken geweest. Op 25 september van dat jaar werd in de nabijheid van het dorp de overste du Bols, ritmeester en president van de krijgsraad, een dapper en een verstandig man, nadat bij met zijn huisgezin in Geldermalsen naar de kermis was geweest, door wat vijanden overvallen. Toen hij zich niet aan hen wilde overgeven, werd hij doodgeschoten en zijn zoon gevangen genomen.

Ook tussen de inwoners van Est en Neerijnen was het niet altijd koek en ei. Wateroverlast was een bijna jaarlijks terugkerende aangelegenheid. Om het water kwijt te raken, stak men de kaden door. Meestal was dat een zaak van gezamenlijk overleg. Aan dat overleg mankeerde het nog wel eens, zoals in 1784. Zo werd op 25 maart van dat jaar door de inwoners van Est de Zwarte Kade doorgestoken.

Afbeelding Est kade
Het water stroomde naar Neerijnen. "Die van Neerijnen" hebben toen met een groot aantal manschappen de Zwarte Kade weer dichtgemaakt, waarop die van Est voor de tweede maal de kade doorstaken. Zo ging het door tot zevenmaal toe. Uiteindelijk zocht men het hogerop, maar ook de hoge heren konden daar weinig of niets aan doen.
Toch is Est ook een rustige plaats, waar zelfs eens een gepensioneerde matroos zijn oude dag sleet: "Pieter Zingers, gepensioneerd matroos den tijd van ruim vier jaren alhier te Est woonachtig, gediend op het schip de Vrijheid, Captain van Rossum, pensioen f 3,30 per week" anno 1810.

Est mag dan wat 'achteraf' liggen, maar het zal toch in het rivierlandschap zijn eigen plaats blijven behouden.
Bijzonderheden


nl.wikipedia.org/wiki/Est_Gelderland