Artikel Haaften

Wapen
Afbeelding Haaften wapen

Ligging

Langs de Waal op zo'n drie kilometer ten westen van de A2 en een ten zuiden van de A15.
Uit welke richting men Haaften ook nadert, steeds springen drie markante punten van dit dorp in het oog. Op een vooruitgeschoven post hoog op de Waalbandijk staat de Nederlands Hervormde Kerk, die al op grote afstand te zien is. Komt men nog enkele kilometers dichterbij, dan komt de korenmolen "De Blauwe Reiger" in het zicht
Afbeelding Haaften molen Afbeelding Haaften Kerk Afbeelding Haaften kasteel Goudenstein

en niet lang daarna de ruïne van het kasteel Goudenstein. Sinds mensenheugenis torent deze ruïne boven de woningen in de Dreef uit.

Aantal inwoners per
31 december 2016


2.673


HistorieDe geschiedenis van kasteel Goudenstein gaat vele eeuwen terug. Het moet omstreeks het begin van de veertiende eeuw gebouwd zijn. Van de lotgevallen van het slot is niet zoveel bekend. Waarschijnlijk is het in 1672, toen het in bezit was van Wolphart van Brederode door legerbenden van Lodewijk XIV verwoest. Van de vier hoektorens bleef er één staan, alhoewel deze zwaar beschadigd was. In 1968 is de ruïne gerestaureerd. Men heeft deze ene toren zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht. De twee muurgedeelten, die haaks op de toren staan, zijn even brokkelig als vóór de restauratie. Wel heeft men de toegangen tot de toren dichtgemetseld en de toren zelf afgedekt met een spits, die veel overeenkomsten heeft met de torenspitsen. Die zijn te zien op een oude gravure van het kasteel.

Haaften is in zijn geschiedenis getroffen door verschillende rampen. In 1649 legde een grote brand een deel van Haaften in de as. De brand ontstond doordat een meisje, dat uit de kerk naar huis terugkeerde, een kooltje uit haar stoof verloor. Door de rondvliegende vonken vatte een rieten dak vlam en een felle wind zorgde voor de rest. Tweeëntwintig huizen en tien koren- en hooibergen gingen in de vlammen op.
Ook op 9 juni 1866 werd het dorp praktisch geheel verwoest door een grote brand, die 65 huizen en het schoolgebouw in de as legde. De brand was zo hevig, dat vier uur later de algehele verwoesting een feit was. Er vielen bij de brand geen slachtoffers, maar wel werden 70 huisgezinnen, zo’n 400 personen, van have en goed beroofd. Ter bestrijding van deze schade en ook om de zwaar getroffen inwoners in hun eerste nood bij te staan, werd in heel Gelderland een inzameling gehouden. Deze collecte bracht 17.000 gulden op. Van een gedeelte van dit geld werden twintig arbeiderswoningen gebouwd. Zo ontstond de Sophiabuurt, genoemd naar de vrouw van de burgemeester, die Sophia heette. De buurt viel rond 1980 ten prooi aan de dorpssanering.

Ook de watervloeden gingen aan Haaften niet ongemerkt voorbij. Vooral die van 1709 en 1711 hebben grote schade aangebracht, maar ook deze rampen is Haaften te boven gekomen. De dijkdoorbraak van 1711 veroorzaakte wel een wijziging in de ligging van het dorp. De dijk beneden Haaften kwam meer binnendijks te liggen. In die tijd is ook de dreef, zoals wij die nu kennen, ontstaan.
Afbeelding Haaften dreef

Dreef omstreeks 1920

In de na-oorlogse jaren is er veel veranderd. Het Haaften van weleer valt dan ook niet meer te vergelijken met het Haaften van nu. Vroeger was het een klein dorpje, omgeven door komgronden. Talrijke boerderijtjes sierden het dorpscentrum. De wegen waren onverhard, waterleiding, riolering, gas en andere voorzieningen ontbraken en straatverlichting was gebrekkig.

Voor het drinkwater waren de inwoners op een paar pompen aangewezen. Momenteel staat er nog één in de Molenstraat.
Nu is Haaften een welvarend dorp met veel voorzieningen, waardoor het daar plezierig wonen is. Velen, die zich in Haaften gevestigd hebben, kunnen dat beamen.


Bijzonderheden

Meer informatie over Haaften is te vinden op
www.haaften.nl
nl.wikipedia.org/wiki/Haaften

Leefbaarheidproject Haaften

Klik hier om informatie over het leefbaarheidsproject in Haaften in een nieuw venster te openen.