Artikel Opijnen

Wapen

 Afbeelding Opijnen Wapen

Ligging

Direct gelegen aan de noordoever van de Waal op ongeveer 4 kilometer ten oosten van de A2 en 7 kilometer ten zuiden van de A15.

 Inwoners per 31 december 2016: 1.176

Historieschrijvers, begiftigd met een ruime fantasie, hebben van veel plaatsen in ons land getracht de naamsoorsprong uit de één of andere gebeurtenis af te leiden. Ook met Opijnen is dit het geval. Volgens een oud verhaal dankt het dorp Opijnen zijn naam aan een raaf, die op een ijsschots de Waal afdreef. Na enige tijd kreeg hij last van koude voeten. Toen kraste hij: 'Pijn, 0, Pijn!' Nabij die plaats ontstond Opijnen .....

Maar hoe het ook zij, Opijnen is oud, heel oud. In 1265 kwam Opijnen, evenals Waardenburg en Neerijnen, in het bezit van Rudolf de Cock. Eigenlijk heette deze ridder Raoul de Châtillon. De Cock of beter nog "le Coq" is slechts zijn bijnaam. Het verhaal hoe hij daaraan kwam is het volgende:

Raoul de Châtillon, een Fransman, had in hoge mate de toorn van de koning van Frankrijk opgewekt, zodat hij hem "Coquin" had genoemd en de fiere edelman, die deze smaad niet kon dulden, zwoer die naam zo lang te zullen behouden, totdat hij zich schitterend had gewroken. Hij stond met enkele andere edelen tegen de koning op en versloeg op een morgen de koninklijke troepen. "La coq a chanté de bon matin" (de haan heeft vroeg gekraaid) zei de koning toen hij dit vernam, maar Raoul rekende die scheldnaam zich tot een eer aan en bleef sindsdien de naam Cok of Cocq voeren. Later was bij genoodzaakt de wijk naar Gelre te nemen, waar hij bezittingen had.

Na zijn overlijden vererfde Opijnen op zijn tweede zoon Hendrick de Cock, aan wiens nageslacht, de Cock's van Opijnen, het huis en de heerlijkheid Opijnen tot in de zestiende eeuw hebben behoord. Wanneer het kasteel Opijnen gebouwd is, is niet bekend. Wel is bekend, dat het huis gestaan heeft op de plaats waar nu de nieuwe begraafplaats ligt. Bij de aanleg van deze begraafplaats heeft men een grondig onderzoek laten instellen naar eventueel nog aanwezige resten van het oude kasteel. Men vond echter niet veel, dat aan de oude glorietijd van het kasteel deed herinneren. Wel werden enkele oude, vele centimeters dikke muren blootgelegd, maar hier bleef het bij.

Een eigenlijke dorpskom heeft Opijnen nooit gehad. Men woonde aan de dijk of in de straat (de Zandstraat). De laatste jaren is daarin door de nieuwbouw verandering gekomen.

Afbeelding Opijnen kerk

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Opijnen bekendheid door Memorial Day. Op 30 juli 1943 werd een Amerikaanse bommenwerper boven Opijnen door een gevechtseenheid van de Duitse Luftwaffe neergeschoten, waarbij 8 militairen om het leven kwamen.

Afbeelding Opijnen WOII 1

Afbeelding Opijnen WOII 2

Op lafhartige wijze werd het leven van enkelen van hen, toen zij weerloos aan hun parachutes hingen, door mitrailleurkogels van een Duits jachtvliegtuig, afgebroken. Zelfs de bevolking van Opijnen, die hen te hulp wilde komen, voorzover er van hulp sprake kon zijn, werd door de nazi's onder vuur genomen.

 

 Afbeelding Opijnen 91ste bomb group

Bijzonderheden

nl.wikipedia.org/wiki/Opijnen

 Print Publicatiedatum 09-10-2001