Artikel Trouwen in Neerijnen

Van harte gefeliciteerd met uw voornemen om te gaan trouwen.
Wij hopen dat de voorbereidingen voor de 'grote dag' prettig en voorspoedig voor u verlopen en dat de periode van vóór uw trouwdag ook een fijne wordt.

 

Bij trouwen komt veel kijken

U moet vanalles organiseren en regelen zoals bruidskleding, uitnodigingen, gastenlijsten, ringen en niet te vergeten uw trouwlocatie.

In Neerijnen hebt u verschillende mogelijkheden om van uw huwelijksdag iets speciaals te maken. U kunt de plechtigheid kort houden of heel uitgebreid, op maandagmiddag of op zaterdag. Ook kunt u bij ons kiezen uit twee authentieke trouwlocaties, kasteel Neerijnen en kasteel Ophemert. Klik op de foto's om meer van deze prachtige gebouwen te weten te komen. Vanaf 6 juni 2017 is het echter ook mogelijk om op een door u zelf gekozen locatie te trouwen. Meer informatie hierover kunnen de medewerkers van de Burgerlijke Stand u geven.

Kasteel Neerijnen 2
  Witte ringen kasteel Ophemert


Onze trouwambtenaren

U kunt in Neerijnen ook kiezen uit maar liefst acht verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand met allemaal verschillende verhalen en achtergronden. Deze ambtenaren stellen zich hieronder graag persoonlijk aan u voor. Klik op de foto voor wat achtergrondinformatie. Hebt u een eerste keuze gemaakt, neem dan gerust telefonisch contact op met de betreffende trouwambtenaar en overleg of de datum en het tijdstip van uw huwelijk ook passen in de agenda van de trouwambtenaar.

Manja Rooswinkel-Luikel
Manja Rooswinkel-Luikel
 Ria Simons-Pontier Babs
M.G. Simons-Pontier
 
Yannic Oosterling
Yannic Oosterling-van Daele
Teus Kool Babs
Teus Kool
Hanny van IJzendoorn-Meijer Babs
Hanny van IJzendoorn-Meijer
Marleen van den Ham
Marleen van den Ham
 Harry de Bont babs
Harry de Bont
 

 

De voorbereidingen op uw huwelijk

Als u wilt gaan trouwen in Neerijnen, neemt u contact op met ons om te bekijken of de datum en tijd van uw keuze nog beschikbaar zijn. Na het vastleggen van de dag en de tijd van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap maakt u uw keuze uit een van onze trouwambtenaren en maakt telefonisch een afspraak met een van de medewerkers van het KCC van de gemeente Neerijnen, telefoonnummer 14 0418. Tijdens een gesprekje met een medewerker van Burgerzaken bespreekt u de organisatorische kant van uw huwelijksvoltrekking of het geregistreerd partnerschap. Gebruikelijk is dat u ook nog een gesprekje hebt met de trouwambtenaar om de huwelijksvoltrekking door te nemen. Aan de hand hiervan maakt de ambtenaar een mooie en persoonlijke speech voor u.

 

Uw huwelijksdag

Op de dag van uw huwelijk wordt u ontvangen door een van onze gastvrouwen. Zij wijzen het gezelschap de weg naar de trouwzaal, helpen bij mensen die minder goed ter been zijn en zorgen dat muziek wordt ingestart en dat de ceremonie op een goede manier verloopt. Ook bij het verlaten van het gebouw zijn zij uw aanspreekpunt.

Op sommige dagen is er meer dan één huwelijk. Om ervoor te zorgen dat de gasten elkaar niet in de weg lopen, is het van groot belang dat iedereen tijdig aanwezig is, ongeveer tien minuten voor aanvang van de ceremonie. Zijn er mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, reken dan met nog wat meer tijd, zodat er precies op tijd begonnen kan worden. 

 

Wat mag niet en wat liever niet

Wij maken u er op attent dat het strooien van rijst, confetti of dergelijke bij kasteel Neerijnen niet is toegestaan. Voor het opruimen ervan moeten wij u helaas extra kosten in rekening brengen. Het oplaten van ballonnen is niet goed voor het milieu. Wij kennen hiervoor geen verbod, maar vragen u en uw gasten hierover goed na te denken.

 

Vragen

Hebt u verder nog vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan gerust even contact op met de collega's van burgerzaken op telefoonnummer 14 0418 of bezoek de pagina Trouwen in de gemeentewinkel online.

 

Nieuwe huwelijksvermogensregels

Minder delen als basis
Op 1 januari 2018 gaan de nieuwe huwelijksvermogensregels in (in boek 1 van het Burgerlijke Wetboek). Hiermee neemt Nederland afscheid van de algehele
gemeenschap van goederen die in 1838 werd ingevoerd. Alleen in landen als Zuid-Afrika en Suriname is de algehele gemeenschap van goederen ook nog de wet. Op Curaçao bijvoorbeeld wijzigde de gemeenschap van goederen in 2012 al en delen koppels bij een scheiding de erfenissen en giften die zij krijgen niet meer. Voor de algehele gemeenschap van goederen komt een beperkte gemeenschap van goederen in de plaats. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

De nieuwe wet kwam er niet zonder slag of stoot. Een eerste poging werd gedaan met een in 2003 ingediend wetsvoorstel.
De paragraaf over beperkte gemeenschap uit dit wetsvoorstel strandde in 2008. Op 14 juli 2014 werd een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat door de Eerste Kamer op 28 maart 2017 na stevige debatten werd aangenomen. It was a close call: er waren twee stemmen verschil tussen de voor- en tegenstemmers.

Tot 1 januari 2018
Koppels die voorafgaand aan hun huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris vastleggen, trouwen nu automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat op het moment van de huwelijksvoltrekking een gemeenschap van goederen ontstaat waarin al het dan aanwezige vermogen (bezittingen en schulden) en het toekomstige vermogen valt. Er zijn maar enkele uitzonderingen. Zo vallen erfrechtelijke verkrijgingen en giften waarvoor in een testament of bij de schenking een uitsluitingsclausule is vastgelegd, niet in de gemeenschap van goederen. Bij een echtscheiding betekent de gemeenschap van goederen dat al het aanwezige vermogen fiftyfifty gedeeld moet worden. Dit verandert per 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018
In de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden. Bij een scheiding wordt het vermogen dat behoort tot
de beperkte gemeenschap van goederen fiftyfifty gedeeld. Erfrechtelijke verkrijgingen en giften blijven voortaan automatisch buiten de beperkte gemeenschap van goederen; dus ook als er geen uitsluitingsclausule is vastgelegd. Al het voorhuwelijkse vermogen dat op naam van één echtgenoot staat, blijft eveneens
buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen, giften en voorhuwelijks eigen vermogen hoeven dus vanaf 1 januari 2018 niet meer te worden gedeeld bij een scheiding.


Wat betekent de nieuwe wet voor echtgenoten?
Partners die vanaf 1 januari 2018 trouwen (of hun partnerschap laten registreren) en geen huwelijkse voorwaarden vastleggen, trouwen automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen. De volgende twee voorbeelden tonen de verschillen tussen de huidige algehele gemeenschap van goederen en de
nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.

  • Studieschuld
    Judith en Dennis trouwen op vrijdag 29 december 2017. Judith heeft een studieschuld van 20.000 euro. Ze leggen geenhuwelijkse voorwaarden vast voor de huwelijksvoltrekking, zodat ze trouwen in algehele gemeenschap van goederen.De studieschuld van Judith valt in de algehele gemeenschap van goederen. Ze gaat deze tijdens het huwelijk in termijnen aflossen. Hiervoor gebruikt ze geld uit de gemeenschap van goederen, zodat Dennis voor de helft meeaflost. Als ze gaanscheiden in 2020 is er nog 10.000 euro van de studieschuld over. Omdat ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, delen ze bij scheiding alle bezittingen en schulden fiftyfifty; dus ook de studieschuld.

    Judith en Dennis trouwen op dinsdag 2 januari 2018. De studieschuld van Judith blijft buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat zij uit haar eigen geld de studieschuld moet aflossen. Als ze voor de aflossing geld uit de gemeenschap van goederen gebruikt, moet ze dit terugbetalen aan de gemeenschap van goederen (dus aan Dennis, voor de helft van het aangewende bedrag). Bij een scheiding wordt de studieschuld niet afgetrokken van de bezittingen die ze fiftyfifty delen.
  • De boot
    Lisa en Jeroen trouwen op vrijdag 29 december 2017. Jeroen heeft in augustus 2017 een flink bedrag geleend voor zijn startup.Ze leggen vóór de huwelijksvoltrekking geen huwelijkse voorwaarden vast, zodat ze in algehele gemeenschap van goederen trouwen. Helaas loopt Jeroens bedrijf op niks uit en kan hij het geleende geld niet terugbetalen. De bank legt beslag op de boot die Lisa en Jeroen hebben en verkoopt deze uiteindelijk op een veiling. Lisa en Jeroen zijn hun boot kwijt.

    Lisa en Jeroen trouwen op dinsdag 2 januari 2018. De schuld die Jeroen voor zijn start-up is aangegaan toen ze nog niet getrouwd waren, valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Als het misloopt met zijn bedrijf, legt de bank beslag op de boot van Lisa en Jeroen en verkoopt die op een veiling. Omdat de gezamenlijke boot is verkocht voor een schuld die alleen van Jeroen is, moet de bank de helft van de verkoopopbrengst van de boot aan Lisa betalen.


Wanneer zijn huwelijkse voorwaarden nog nuttig?
Periodiek doet het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek naar welke huwelijkse voorwaarden er in Nederland worden gemaakt. De laatstonderzochte periode loopt van 2004 tot 2009. Uit dit onderzoek blijkt dat er steeds 'kouder' wordt getrouwd: steeds meer partners geven aan niets te willen delen als ze uit elkaar mochten gaan. Koppels die vanaf 2018 willen trouwen, delen zonder huwelijkse voorwaarden al minder dan  nu het geval is. Als ze helemaal niets willen delen, zijn er nog steeds huwelijkse voorwaarden nodig. Koppels die na 2018 in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, kunnen dit nog steeds. Maar anders dan nu moeten ze daar vanaf 2018 huwelijkse voorwaarden voor vastleggen.
Voor ondernemers die het vermogen van hun echtgenoot willen beschermen tegen aanspraken van schuldeisers, is het ook na inwerkingtreding van de nieuwe wet nodig om huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Koppels die de beperkte gemeenschap van goederen helemaal oké vinden, hoeven
geen huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Maar omdat de bezittingen die je vóór het huwelijk had, buiten de gemeenschap van goederen vallen, is het handig om dit bij een scheiding te kunnen bewijzen. Deze bezittingen kun je bij de notaris laten registreren.