Artikel Hoe kan ik een afspraak maken met de burgemeester of een wethouder?

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris en vergadert elke week over de besluiten die genomen moeten worden.

Ieder lid van het college heeft een aantal onderwerpen in portefeuille. Als u een onderwerp wilt bespreken met iemand van het college, dan kan dat uiteraard, maar wel nadat u het al eens een keer hebt besproken met een daartoe bevoegd ambtenaar. De burgemeester en de wethouders zijn niet op vaste tijdstippen beschikbaar. Voor een afspraak met de burgemeester belt u met (0418) 65 65 21 en voor een afspraak met een van de wethouders of de gemeentesecretaris met(0418) 65 65 22. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar college@neerijnen.nl.