Artikel Wat moet ik doen met een klacht aan de openbare voorzieningen?

Hebt u een melding of een klacht over een van de onderstaande onderwerpen, belt u dan met de meldlijn van Avri, telefoon (0345) 58 53 53 of via email aan melding@avri.nl.

Waarover kunt u bellen?
U kunt bellen over alles wat te maken heeft met uw buurt of straat: verkeer, wegen, groen, milieu, verlichting of straatmeubilair, kortom de openbare ruimte. Enkele voorbeelden zijn losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, verstopte straatkolken of klachten over riolering.

Andere klachten
Voor een meningsverschil met uw buren of overlast belt u met de politie (0900 8844), voor vragen over gemeentelijke belastingen met BSR ((0344) 64 96 49) of voor een gesprek met een ambtenaar belt u de gemeente (14 0418).