Officiele publicatie

[Besluit tot afsluiten elektronische weg indienen Wob-verzoeken]

Op 21 maart 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland besloten:

- de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten (op grond van artikel 2:15 Awb).

Bovenstaand besluit ligt gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK, Tiel.

Voor informatie over het raadplegen van het besluit kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 579314.

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

Tiel, 21 april 2016

de directeur van Omgevingsdienst Rivierenland

drs. A. Schipper