Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen nevengeul en verlagen maaiveld, verondiepen oude klei en zandwinputten, vellen van bos, Heesseltse Uiterwaarden, Heesselt

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het aanleggen nevengeul en verlagen maaiveld, verondiepen oude klei en zandwinputten, vellen van bos, Heesseltse Uiterwaarden, in Heesselt (4-10-2016)