Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van enkele strangen, Heesseltse Uiterwaarden, Opijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van enkele strangen, Heesseltse Uiterwaarden, in Opijnen (30-9-2016)