Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, sectie E perceelnummer 578, Varik

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van 2 bomen, sectie E perceelnummer 578, in Varik (13-11-2017)