Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, verkleinen van de spuitvrije zone, Dreef ong.(Kadestraal G 364), Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verkleinen van de spuitvrije zone, Dreef ong.(Kadestraal G 364), in Ophemert (22-10-2015)