Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen van dakisolatie en stucwerk aan de gevels van woning, Repelsestraat 7, 4182 PG, Neerijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het aanbrengen van dakisolatie en stucwerk aan de gevels van woning, Repelsestraat 7, 4182 PG, in Neerijnen (20-3-2017)