Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen van een dakoverstek, Korfgraaf 5, 4174 GL, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het aanbrengen van een dakoverstek, Korfgraaf 5, 4174 GL, in Hellouw (12-4-2017)