Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, aanleg van een hoogwatervluchtplaats en het graven van een grote nevengeul (op dit project is de Crisis- en Herstelwet van toepassing), Heesseltsche Uiterwaarden, Heesselt

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de aanleg van een hoogwatervluchtplaats en het graven van een grote nevengeul (op dit project is de Crisis- en Herstelwet van toepassing), Heesseltsche Uiterwaarden, in Heesselt (2-8-2016)