Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, aanleg van een neuvengeul en verlagen maaiveld (op dit project is Crisis- en Herstelwet van toepassing), Heesseltsche Uiterwaarden, Opijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de aanleg van een neuvengeul en verlagen maaiveld (op dit project is Crisis- en Herstelwet van toepassing), Heesseltsche Uiterwaarden, in Opijnen (5-1-2017)