Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een inrit, De Stegen 17, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het aanleggen van een inrit, De Stegen 17, in Hellouw (30-10-2017)